Advokaadibüroo In Jure

Asjakohane, professionaalne ning konfidentsiaalne õiguste kaitse igale kliendile

Meie advokaadid

Advokaadibüroo In Jure

Advokaadibüroo In Jure OÜ on asutatud 29.03.2004.a Tartus.
Meie büroo on eesmärgiks on tagada igale kliendile tema huvide kaitse, mis tugineb kehtivale õigusele ja on asjakohane ja proffesionaalne ning konfidentsiaalne. Meie klientideks on äriühingud, eraisikud ja muud juriidilised isikud. Advokaadibüroo In Jure advokaatide pikk töökogemus erinevates õigusvaldkondades, on tagatiseks kliendile õigusteenuse kvaliteedis, mis on meie büroo prioriteediks. Iga küsimus saab vastuse ja iga õigusvaidlus lahenduse. Advokaadibüroo In Jure on keskendunud eraklientide, äriühingute ja muude isikute õigusteenindamisele, tehingute nõustamisele ning õigusvaidlustele tsiviilkohtumenetluses, halduskohtumenetluses ning kriminaalmenetluses ja väärteomenetluses. In Jure advokaadid on edukalt kaitsnud kliente kohtutes kriminaalasjades, väärteoasjades ning esindanud tsiviilvaidlustes ning halduskohtumenetluses, mis on olnud tähtsad ka üldise kohtupraktika kujundamisel ja õiguse edasiarendamisel.

Tegutseb aastast 2004

Vandeadvokaadid

team

Marko Paabumets

Vandeadvokaat

Eesti Advokatuuri liige al. 12.08.1997

Haridus: kõrgem, Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Tel: +372 7420548

Mob: +3725028546

E-post: marko@injure.ee

team

Anu Pärtel

Vandeadvokaat

Eesti Advokatuuri liige al. 06.06.1994

Haridus: kõrgem, Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Tel: +372 7420 548

Mob: +372 50 86 838

E-post: anu@injure.ee

Vandeadvokaadi abi

team

Aivar Kello

Vandeadvokaadi abi

Eesti Advokatuuri liige al. 14.04.1994

Haridus: kõrgem, Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Tel: +372 7420 548

Mob: +372 50 28 359

E-post: aivar@injure.ee

Tegevusvaldkonnad

Igapäevaselt puutume kokku järgnevate tegevusvaldkondadega

Kohtumenetlused

Advokaadi kutseoskused tulevad kõige paremine esile just kohtumenetlustes, kus kaitsjana või esindajana osalev advokaat peab olema valmis õigesti kohaldama seadust ning tundma hästi menetlusõigust ning omama kiiret reageerimisoskust. In Jure advokaadid on kogenud kõigis kohtumenentluse liikides ning annavad alati endast parima.

Äriühingute nõustamine ja kliendisuhe

Äriühingute nõustamine on meie advokaatidele igapäevane. Olles kliendisuhtes, on äriühingutel võimalik igal ajal saada õigusnõustamist tekkinud probleemi lahendamiseks. Nõustame äritegevusega seotud õigusküsimustes, anname nõu tehingute ettevalmistamisel ja sõlmimisel, esindame ja nõustame äriühinguid võlanõuetes ja muudes õigusküsimustes, mis võivad esile kerkida seoses äriühingu majandustegevusega.

Võlanõuded ja kahju hüvitamise nõuded

Kliendi huvide kaitsmine seoses võlanõuetega, on valdkond, milles võib-olla kõige sagedamine vajatakse advokaadi abi. Meie advokaadid on pädevad ja valmis esindama klienti võlaõiguslike nõuete puhul. Seda siis olukorras, kus tekib vajadus võlanõude esitamiseks või olukorras, kus kliendi vastu on esitatud võlanõue. Lepingute ja lepinguväliste nõuete puhul on olulisel kohal ka kahjuhüvitamise nõuded, mille maksma panemine kliendi huvides või kahjunõuete välistamine kliendi huvides on kesksel kohal õigusvaidlustes.

Kriminaalmenetlus

Füüsiline või juriidiline isik, sattudes olukorda, kus tuleb osaleda kriminaalmenetluses, vajab kaitset või esindamist. Meie advokaadid kaitsevad teid olukorras, kus Teie vastu on alustatud kriminaalmenetlus või on tekkinud vajadus kaitsta Teie õigushüvesid, mille vastu on toimunud õigusvastane rünne.

Perekonnaasjad

Abielulahutused, ühisvara jagamine, lastega seotud õigusvaidlused, suhtlemiskord, elatise nõuded, see on valdkond, milles saame Teid aidata.

Haldusasjad

Kõik, mis puudutab haldusmenetlust, vaidlused haldusaktidega seoses, on valdkond, milles saame Teid aidata.

Kaasomandi- ja pärimisasjad

Aitame kaasomandi ja pärimisega seoses tekkivate õigusküsimuste lahendamisel. Omame kogemust õigusvaidlustes kaasomandi lõpetamisel ja pärimisasjades, näiteks kui tekivad vaidlused pärijate vahel pärandi jagamisel.

Maksuasjad

Aitame lahendada õigusvaidlusi seoses maksuküsimustega. Omame kogemust maksuvaidlustes.

Kontakt

Aadress:
Riia 15b, Tartu, 51010
Tartu, Eesti

Telefon: +372 7420 548

E-mail: info@injure.ee

Skype: abinjure

Facebook:

Advokaadibüroo In Jure on avatud tööpäeviti, so. esmaspäevast reedeni kella 08.00-17.00-ni, lõuna 12.00-13.00. Vastuvõtt eelnevalt kokku leppida advokaadiga või läbi kantselei.


Warning: Undefined array key "saadetud" in /data01/virt14802/domeenid/www.injure.ee/htdocs/esileht.php on line 330